Bodem Voor Ruimte

Links

www.NOK.nl (Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit)

Bodem voor Ruimte BV is aangesloten bij de Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit, dat diensten verricht voor partijen en samenwerkingsverbanden die een verbetering van hun leefomgeving willen realiseren. De negen leden van NOK zijn hierbij actief op uiteenlopende gebieden zoals tuin-, landschaps- en interieurarchitectuur, bodem- en waterbeheer, gebiedsinrichting, communicatie, procesmanagement en mediation, training en kennisoverdracht en beleidsformulering.

www.boercroon.nl (Boer en Croon)

Boer & Croon staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consultancy, corporate finance en management. De groep telt ongeveer 450 ervaren consultants, managers en stafmedewerkers. Reinier Besemer is als associé verbonden aan Boer & Croon Ruimtelijke Investeringen, dat zich richt op het proces- en projectmanagement van investeringen in gebiedsontwikkeling, vastgoed, bouw, mobiliteit en infrastructuur en de daarmee samenhangende organisatievraagstukken.

www.bodem-europa.nl (Bodem Europa Platform)

Bodem voor Ruimte BV is lid van het Bodem Europa Platform waar bodemdeskundigen kennis en ideeën uitwisselen over beleid en wet- en regelgeving rond bodem op Europees niveau.

www.bewustbodemgebruik.nl (Initiatief Bewust Bodemgebruik)

Bodem voor Ruimte BV neemt deel aan het Initiatief Bewust Bodemgebruik, een impuls voor een meer duurzame welvaart. Gebruikers en bestuurders, wetenschappers en beheerders – samen zetten we ons in voor de toekomst. Bodemprofessionals dragen bij met expertise. Zie ons als gezamenlijke bodempraktijk die collectief leert door kennis en bodemgebruik met elkaar te verbinden en toe te passen.

www.latenwenederlandmooiermaken.nl

De werkgroep 'Laten we Nederland Mooier Maken' is een denktank van ondernemers uit verschillende disciplines binnen de vastgoedsector. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en met professionele expertise wil deze werkgroep een brede discussie over ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland op gang brengen.

www.ruimtexmilieu.nl (Ruimte x Milieu)

Deze site biedt inspiratie aan mensen die vanuit ruimte of milieu betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Het accent in de site ligt op de eerste fasen van het proces van gebiedsontwikkeling.

www.iba.nrw.de (Internationale Bauaustellung Emscher Park)

De overtreffende trap in de herontwikkeling van brownfields! Een groot deel van het Ruhrgebied heeft tussen 1989 en 1999 een enorme metamorfose ondergaan en is omgetoverd tot een levendig centrum van natuur, cultuur en recreatie. Cokesbunkers als klimmuren, een duikschool in een oude gashouder, speeltuinen en paviljoens tussen hoogovens en mijnschachten zijn het resultaat van een creatieve en bevlogen vormgeving. Landbouwgronden, bewust gepland en natuurlijk opkomend groen maken het landschapspark compleet. In 2009 heeft Bodem voor Ruimte hier een studiereis verzorgd.

www.kzc.nl (Kennemer Zweefvlieg Club)

Zo af en toe moet je de bodem ontstijgen om het overzicht over de ruimte te houden. Dat lukt heel goed vanuit de lucht én in stilte.