Bodem Voor Ruimte

Nieuws en Publicaties

2010

Bodem voor Ruimte en NOK-C hebben samen de Cursus Afvalstoffen: Melden & Registreren ontwikkeld. Aanleiding hiertoe vormden de wijzigingen in het meldingen- en registratiesysteem voor afvalstoffen (waaronder ook verontreinigde grond) die binnenkort van kracht zullen worden. Met gastdocenten van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) wordt in 2010 en 2011 verspreid over het land een ééndaagse cursus aangeboden. Meer informatie hierover én mogelijkheden tot inschrijven vindt u op www.cursus-afvalstoffen.nl.

In het weekend van 18 en 19 september 2010 heeft Bodem voor Ruimte deelgenomen aan de door NOK (Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit) georganiseerde studiereis naar het dynamische Berlijn. Een stad die indruk maakt door de verwerking van haar verleden, maar ook door de mix van bouwambities en de aandacht voor ruimte en groen. Interessant was bijvoorbeeld het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen ('Brachflächen') in de vorm van mobiele - verplaatsbare - groenten- en fruittuinen voor buurtbewoners.

Op 24 september jl. heeft Bodem voor Ruimte op het in ontwikkeling zijnde Oosterdokseiland te Amsterdam voor NOK (Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit) de NOK-kring georganiseerd. Dit 'mini-symposium' voor NOK-leden en enkele van hun relaties stond in het teken van de herontwikkeling van ‘brownfields’ en duurzame gebiedsontwikkeling. Met bijdragen van o.a. MAB Development BV en Bouwfonds Ontwikkeling BV. Zie ook www.NOK.nl.

5 oktober 2010 was de officiële startdatum van de nieuwe onderneming 3Delta BV, waarin Bodem voor Ruimte participeert naast twee andere zelfstandige ondernemingen. 3Delta BV is gespecialiseerd in de herontwikkeling van potentievolle locaties. Locaties die door aanwezige belemmeringen, zoals bijvoorbeeld bodemverontreiniging, in kwaliteit en waarde achteruitgaan. Wij zijn in staat de impuls te geven die op termijn een meerwaarde vormt voor eigenaren én omgeving.

30 november en 1 december 2010 stonden in het teken van het jaarlijkse symposium BodemBreed. Bodem voor Ruimte heeft hieraan deel genomen door samen met Bodemkundig Adviesbureau Edelman de organisatie van het 2e Nationaal Bodem en Ruimte Debat op zich te nemen, in navolging van het succesvolle debat in 2009. Vertegenwoordigers uit de werelden van bodem en ruimte gingen met elkaar in discussie over vragen als: Wat is de rol van bodem in de inrichting van het stedelijk gebied? en: Belemmert de bodem(kwaliteit) in het stedelijk gebied de noodzakelijke vernieuwing of biedt zij juist kansen?

Publicaties

In het vaktijdschrift BODEM van april 2009 verscheen onder de titel ‘Een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor de aanpak van brownfields’ een artikel naar aanleiding van de resultaten van de gelijknamige studie voor het Ministerie van VROM, waarin Boer & Croon Ruimtelijke Investeringen, ABL2 en Bodem voor Ruimte samenwerkten.

Op 7 mei 2009 werd door de Stichting Planologische Discussiedagen in Brussel de PlanDag 2009 georganiseerd. Deze dag voor met name planologen en stedenbouwkundigen stond onder de titel "Tussen Droom en Werkelijkheid' in het teken van actuele onderwerpen in de ruimtelijke planning. Tezamen met Henk Puylaert van H2Ruimte hield Reinier Besemer een pleidooi voor de aanpak van brownfields en het hergebruik van ruimte, vergezeld van een PlanDag-paper met de titel 'Brownfields: nachtmerries of zoete droom'.

Net als vele andere auteurs uit het werkveld heeft ook Bodem voor Ruimte onder redactie van Charles Odekerken (NOK-C) bijgedragen aan de geactualiseerde versie van het boek ‘Gebruikte Bodem’ dat in september 2009 verscheen. Meer informatie over het boek en hoe het kan worden besteld, is te vinden op www.gebruiktebodem.nl

Op 24 en 25 november 2009 heeft in Lunteren het jaarlijkse congres BodemBreed plaatsgevonden. In het mede door Bodem voor Ruimte georganiseerde ‘Nationaal Bodem en Ruimte Debat’ is aan de hand van stellingen tussen een panel met vertegenwoordigers uit de wereld van ruimtelijke ontwikkeling onderling én met het publiek onder leiding van Reinier Besemer gediscussieerd over de relatie tussen de ontwikkeling van gebieden en bodembeheer en bodemsanering. Op basis hiervan zijn boodschappen voor de ambassadeurs van Bewust Bodemgebruik geformuleerd die aan de Minister van VROM worden aangeboden.