Bodem Voor Ruimte

Voorwaarden

Op alle door Bodem voor Ruimte BV gesloten overeenkomsten is de door BNA en ONRI ontwikkelde standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers, De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005), van toepassing. Deze is op 5 oktober 2004 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

DNR 2005
Toelichting op de DNR 2005

Meer informatie over de DNR 2005 is te vinden op www.bna.nl/nl/service/dnr2005


Download Adobe Acrobat Reader