Bodem Voor Ruimte

Bodem: de basis voor elke ontwikkeling.
Ruimte: onze leefomgeving.


Wat is nodig voor de ontwikkeling van onze leefomgeving, oftewel: hoe maken we bodem voor ruimte? Hoe gebruiken we onze ruimte zo efficiënt mogelijk? De beschikbare ruimte wordt steeds schaarser, dus deze vragen zijn actueler dan ooit. Kiezen we voor het opnieuw benutten – dus ‘recyclen’ – van reeds benutte ruimte dat past in een duurzame samenleving of offeren we nóg meer open ruimte op?

Binnenstedelijk bouwen is dé manier om ruimte te recyclen. De bodemkwaliteit van die ruimte is hierbij van groot belang: terwijl bodemverontreiniging een belemmering kan zijn, biedt bijvoorbeeld bodemenergie juist kansen. Diverse pleitbezorgers, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelaars die zich hebben verenigd in de werkgroep ‘Laten We Nederland Mooier Maken’ en partijen als Milieudefensie en de Stichting Natuur & Milieu, kiezen voor binnenstedelijk bouwen als een duurzaam antwoord op de vraag naar ruimte. Het tijdig bij het proces betrekken van de juiste expertise kan dan het verschil maken: wordt het een lucratieve en duurzame ontwikkeling of laten we een last na voor de toekomst?

In Bodem voor Ruimte komen de kwaliteit van de letterlijke en de figuurlijke betekenis van bodem voor duurzame ruimtelijke inrichting samen. Mijn kennis op het grensvlak van bodembeheer en ruimtelijke inrichting gevoed met ruim 25 jaar ervaring, opgedaan binnen een unieke combinatie van werkkringen als provincie, adviesbureau én bedrijfsleven zet ik in als zelfstandig adviseur. Met adviezen en ondersteuning bied ik beleidsmakers en ontwikkelaars, overheden, particulieren en bedrijven vaste grond voor een duurzame verbinding tussen deze twee werelden.

Reinier Besemer